Các bài dạy với ppBTNB 1314 In
Chuyên môn - Tài Nguyên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4

CỤM CHUYÊN MÔN - GIÁO DỤC TIỂU HỌC

CHUYÊN ĐỀ :Đổi mới phương pháp dạy học với " Bàn tay nặn bột".

Các bài học chương trình môn TN và XH lớp 1,2,3 và môn Khoa học lớp 4,5

LogobantaynanbotChương trình giảng dạy các môn học ở trường tiểu học có thể vận dụng phương pháp BTNB. Tuy nhiên, giáo viên cần tuân thủ 10 nguyên tắc và 5 bước tiến hành cơ bản của phương pháp BTNB. Việt Nam đã triển khai phương pháp này trong nhiều năm học trước. Các đơn vị đã tổ chức tập huấn từ nhiều cấp học : Tiểu học và THCS. Theo chỉ đạo chung từ địa bàn, khu vực cũng đã từng bước lên kế hoạch tổ chức tập huấn và học tập , thực hiện.

Sau đây, ban tổ chức đã sưu tầm, tìm hiểu được một số bài học cụ thể trong 2 môn của 5 khối lớp như sau :